Thursday, August 7, 2008

Tarkovsky nhận xét về Solzhenitsyn

Năm 1984 Solzhenitsyn có viết một bài báo về bộ phim Andrey Rublev của Tarkovsky. Nhật ký Martyrolog của Tarkovsky ghi lại một vài suy nghĩ của Tarkovsky quanh vấn đề này. Có thể nghĩ rằng đây là suy nghĩ chân thật của Tarkovsky vì những suy nghĩ này nằm trong nhật ký của ông. Trích dịch từ nhật ký của Tarkovsky:

30 tháng 5: [...] Solzhenitsyn viết một bài báo dài về Rublov đăng trên tạp chí Vestnik của ông. Tại sao lại vào đúng thời điểm này. Đúng vào lúc này, khi mình đang trong lúc khó khăn như thế. Vladimovs gửi cho bài báo. Họ muốn có phản ứng. Chúng ta sẽ thấy. Mình cần phải đọc bài báo trước đã.

16 tháng 6: [...] Zhora Vladimov đang chuẩn bị hai bài báo về mình và Rublov. Tranh luận với Solzhenitsyn. Mình chưa bao giờ ngờ rằng Solzhenitsyn lại trở nên một con người lố lăng, thâm độc, đố kỵ, và đặc biệt không thể hiểu nổi đến thế.

3 tháng 7: [...] Baumgartner gọi điện từ Frankfurt, ông rất thích những kịch bản mà ông đã dịch: HoffmannianaLight Wind. Ông muốn đàm phán với truyền hình Đức. Ông đã đọc bài báo rất yếu và dở về Rublov của Solzhenitsyn. Mình thực sự lo cho Olga có thể gặp rắc rối lớn khi cuộc họp báo của chúng ta xong.

No comments:

Post a Comment