Monday, February 4, 2008

Thơ Mandelshtam


Tôi phải làm gì với thân xác được ban?

Cái thân xác của riêng tôi và duy nhất

Sống và thở niềm hân hoan dịu mật
Phải cảm ơn ai, hãy nói cho tôi?

Tôi là người làm vườn, và tôi cũng là hoa
Trong bóng đêm thế gian tôi không đơn độc

Trên cửa kính của vĩnh hằng đã đọng
Hơi thở của tôi, hơi ấm của tôi

Khắc trên đó vân hoa cẩm tú
Không thể nhận ra vừa mới đây thôi

Hãy cứ để khoảnh khắc trôi vẩn đọng
Không xóa nhòa yêu quí vân hoa

Osip Mandelshtam

(Đông A dịch)

Nguyên bản tiếng Nga:

Дано мне тело -- что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть --
Узора милого не зачеркнуть.

Осип Мандельштам

No comments:

Post a Comment