Thursday, June 7, 2007

Ghi chép bên lề

Tạp chí Văn học nước ngoài của Nga, số tháng 5/2007 có bài viết giới thiệu các giải thưởng văn học của Pháp năm 2006, trong đó có giới thiệu cuốn Les Bienveillantes (không hiểu phát âm thế nào) của Littell. Hơi chậm. Có vẻ cuốn này được ca ngợi nhiều. Lại chuyện SS và toàn trị (SS nhớ đến Grass, toàn trị nhớ đến vẫn còn nợ chuyện Koestler). Talawas có giới thiệu chương đầu tiên do Cao Việt Dũng dịch. Không thích bản dịch. Dịch gì mà cái tên tác phẩm không dịch nổi. Chưa đọc nhưng cũng có thể đưa ra một đối dịch. Báo phụ. Cảm thấy rất hài lòng khi nghĩ ra cách dịch này, dù quyển sách chưa nhìn thấy bao giờ. Bài viết nhắc đến tác phẩm Cái chết - nghề của tôi của Robert Merle, cùng một chủ đề. Đã tìm thấy bản dịch tiếng Nga cuốn này trên mạng. Bài viết cho rằng về mặt bi kịch có thể so sánh với Cuộc đời và số phận của Grossman hay Oresteria của Aeschylus (mà chính tên truyện được lấy từ Eumenides, một trong bộ ba Oresteria). Đọc điểm sách của Nga rất thích, từ một tác phẩm biết thêm ba tác phẩm khác nữa. Hầu như các bài điểm sách Les Bienveillantes của người Việt không liên hệ được với một tác phẩm nào (ví dụ như Nguyên Ngọc trên Tia sáng).

No comments:

Post a Comment