Friday, February 6, 2009

Ghi chép về chữ mạt

Photobucket


1. Cổ Tráng tự tự điển và Thuyết văn cùng cho nghĩa như nhau.
2. Phát âm theo tiếng Choang là: bo:t
3. Phát âm Hán cổ điển không thay đổi: mạt

Cổ Tráng tự là một dạng chữ như chữ Nôm, dựa trên Hán tự để biểu âm và biểu ý cho tiếng Choang, ngôn ngữ phổ biến ở vùng Quảng Tây.


2 comments:

  1. Cảm ơn tài liệu của bác. Hay nhất là chữ Bột theo âm Tráng. 1 bloger là BTV của TTVH động viên tôi viết 1 bài báo về chữ này, lần khần mãi, giờ đây có thêm cứ liệu chữ Bột có lẽ sẽ giúp tôi quay lại vấn đề. Vì Bột Mạt = mặt trời, trong ngôn ngữ VN thời Trần.

    ReplyDelete
  2. Tự nhiên lại nghĩ về chữ "mịt" trong từ "mù mịt". "Mù" có nghĩa là không nhìn thấy gì (gốc Việt-có lẽ thế). "Mịt" cũng có nghĩa là không nhìn thấy gì (gốc Hán-cần chứng minh). "Mù mịt" nghĩa là tối tăm, không nhìn thấy gì.
    Lưu tâm mới được.

    ReplyDelete