Saturday, May 10, 2008

Di chúc bị phản bội

Cuối cùng người con trai của Nabokov đã quyết định xuất bản bản thảo Nguyên mẫu của Laura mà Nabokov trước khi mất đã yêu cầu thiêu hủy. The New York Times có bài trò chuyện với người con của Nabokov. Chuyện này cứ nhùng nhằng, bàn tán mãi, khiến tôi đâm ngờ không biết có phải là một chiêu quảng cáo hay không. Khi được hỏi ai là người sẽ cảm kích tiểu thuyết này nhất, học giả, độc giả hay cả hai, con trai của Nabokov trả lời: cha của ông có lần nói rằng độc giả lý tưởng của ông là người ông trông thấy trong gương cạo râu mỗi sáng.

1 comment:

  1. Bác đã đọc di chúc của Bác Hồ chưa?

    ReplyDelete